1.TCVN 4610:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ.

2.TCVN 5573:1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

3.TCXD 40:1987 Kết cấu xây dựng nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán. 

4.TCVN 4253:1986 Nền các công trình thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế. 

5.14 TCN 157-2005 Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén.

6.TCXD 150:1986 Thiết kế chống ồn cho nhà ở.

7.TCXDVN 277:2002 Cách âm cho các kết cấu phân cách bên trong nhà dân dụng. 

8.TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế. 

9.TCXD 104:1983 Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, Đường, Quảng trường đô thị.