1.TCVN 4451:1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

2.TCVN 4450:1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế. 

3.TCXDVN 353:2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế.

4.TCXVN 323: 2004 Nhà cao tầng – Tiêu chuẩn thiết kế.

5.Quyết định 21/2006/QĐ-BXD ngày 19 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc sửa đổI bổ sung một số nội dung của TCXDVN 323:2004 

6.TCXDVN 276:2003 Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế. 

7.TCVN 3981:1985 Trường đạI học – Tiêu chuẩn thiết kế.

8.TCXDVN 275:2002 Trường trung học chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế. 

9.TCXDVN 60: 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế.

10.TCVN 3978:1984 Trường học phổ thông – Tiêu chuẩn thiết kế. 

11.TCXDVN 260:2002 Trường mầm non – Tiêu chuẩn thiết kế. 

12.TCVN 4601:1988 Trụ sở cơ quan – Tiêu chuẩn thiết kế.

13.TCXDVN 281: 2004 Nhà văn hóa thể thao – nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

14.TCXDVN 287:2004 Công trình thể thao - Sân thể thao – tiêu chuẩn thiết kế.

15.TCXDVN 288:2004 Công trình thể thao - Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế.

16.TCXDVN 289:2004 Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế.

17.TCVN 4470:1995 Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế.

18.52 TCN – CTYT 39: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa cấp cứu, Điều trị tích cực và phòng độc-Bệnh viện đa khoa.

19.52 TCN – CTYT 40: 2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa.

20.52 TCN – CTYT 37:2005 Tiêu chuẩn thiết kế-Các khoa xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa. 

21.52 TCN – CTYT 38:2005 Tiêu chuẩn thiết kế - Khoa phẩu thuật - Bệnh viện đa khoa.

22.TCVN 5577-1991 Rạp chiếu bóng – Tiêu chuẩn thiết kế.

23.TCXDVN 355:2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát – Phòng khán giả - yêu cầu kỹ thuật.

24.TCVN 5065: 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế. 

25.TCXDVN 361: 2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế.