Bộ môn Công nghệ và Tổ chức thi công

Thái Đức Kiên
Nguyễn Trung Hòa
Nguyễn Đức Xuân
Nguyễn Duy Khánh
Phan Hải Trường
Phan Văn Long
Vũ Xuân Hùng
Nguyễn Thị Thanh Tùng
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyen Thi Dieu Thuy
Đặng Huy Khánh
Đinh  Dũng
Nguyễn Văn Hóa