Nhà trường thông báo Danh sách học viên theo phòng thi của khóa 25 (tuyển sinh đợt 2) tại Trường Đại học Vinh dự thi kết thúc học phần Triết học và Ngoại ngữ vào các ngày 16 và 17/11/2017 (xem Lịch thi) để thông tin cho học viên biết về số báo danh, tên phòng thi, điều kiện dự thi (không có tên trong Danh sách gửi kèm theo đây nghĩa là không đủ điều kiện dự thi, nếu đủ điều kiện dự thi thì Lịch thi còn được hiển thị trong Tài khoản học viên).

Danh sách dự thi được xếp theo vần ABC theo nhóm ngành, đề nghị học viên theo dõi và thực hiện (xem Danh sách thi).

Thông tin thêm về kì thi, các sai/sót (nếu có) phản ánh về Trung tâm Đảm bảo chất lượng (gặp thầy Nguyễn Minh Hiền, số điện thoại 0238 3855 452, máy lẻ 371) để được giải đáp, xử lí.

Chúc các anh/chị ôn tập và dự thi đạt kết quả tốt.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng