Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng
Thứ Sáu Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành TS. Trần Ngọc Long Tiết 2.3.4.5  
01.12.2017 Kết cấu bản và vỏ mỏng PGS.TS. Trần Minh Tú   Tiết 7.8.9.10
Thứ Bảy Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành TS. Trần Ngọc Long Tiết 2.3.4.5  
02.12.2017 Kết cấu bản và vỏ mỏng PGS.TS. Trần Minh Tú   Tiết 7.8.9.10
Chủ nhật Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành TS. Trần Ngọc Long Tiết 2.3.4.5  
03.12.2017 Kết cấu bản và vỏ mỏng PGS.TS. Trần Minh Tú   Tiết 7.8.9.10