Thời gian: 

- Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần.
- Buổi sáng từ 8 giờ 00’ đến 10 giờ 00’.
- Buổi chiều từ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 00’.

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học VinhTầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856394; 0383.855452 / máy lẻ: 315

Lưu ý:

1. Sinh viên đến nhận bằng mang theo chứng minh thư (số rõ ràng, không mờ, mất nét) và thẻ sinh viên.

2. Những sinh viên thiếu tiền học phí phải đóng đầy đủ có biên lai xác nhận của Phòng KH-TC.

3. Nhà trường không phát bằng ủy quyền cho sinh viên tốt nghiệp tháng 6/2016 (Sau thời gian 01 năm thì sinh viên mới được ủy quyền cho người thân nhận bằng).