Ngoài việc học tập, rèn luyện các kỹ năng chuyên môn thì hàng năm sinh viên khoa Xây Dựng Đại học Vinh vẫn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong đó nổi bật là chiến dịch tình nguyện vùng trong mùa hè xanh vừa qua ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là địa bàn phía Tây của tỉnh Nghệ An, đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội cũng như về vấn đề vệ sinh môi trường.

Sinh viên khoa Xây dựng tham gia tích cực chiến dịch tình nguyện với tinh thần "Tuổi trẻ trường Đại học Vinh xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới". Trong quá trình hoạt động được sự giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của người dân và đoàn thanh niên xã Châu Tiến về nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt kết hợp với tinh thần lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, các chiến sĩ tình nguyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả rõ rệt, bao gồm:

1.     Xây dựng được nhiều công trình vệ sinh cho nhiều hộ gia đình khó khăn

 

2.     Tổ chức làm các công trình thanh niên tại địa bàn hoạt động của đội.

3.     Đi làm ruộng giúp bà con dân bản kịp thời vụ.

4.     Phát quang vệ sinh môi trường...

Bên cạnh đó nhờ những hoạt động tình nguyện này đã góp phần nâng cao tinh thần gắn kết giữa người dân xã nghèo với đội tình nguyện và góp phần quảng bá hình ảnh tình nguyện của sinh viên nhà trường, Trường Đại học Vinh cho toàn xã hội.