Ngày 10 tháng 8 năm 2016, tại văn phòng Khoa Xây Dựng, chi đoàn cán bộ khoa Xây dựng tiến hành sinh hoạt định kỳ tháng 8 năm 2016 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư chi đoàn cán bộ. Trong buổi họp, chi đoàn cán bộ đã tổ chức kiện toàn lại ban chấp hành chi đoàn với lý do đồng chí ủy viên Cao Thị Hảo phải nghỉ sinh, chi đoàn thống nhất biểu quyết để bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ ủy viên BCH chi đoàn cán bộ thay cho đồng chí Hảo, đạt 100% tán thành.

Nội dung chính của buổi sinh hoạt chi đoàn tháng 8 là triển khai một số chương trình trong năm học mới, năm học 2016-2017 của Khoa Xây dựng. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy của các cán bộ trong chi đoàn, chủ yếu là các cán bộ trẻ ở 2 cả hướng chính: đào tạo (nghiệp vụ sư phạm, dự giờ thăm lớp) và nghiên cứu khoa học (seminar, bài báo khoa học, NCKH).

Về đào tạo:

+ Các đồng chí giảng viên tập sự chú ý đến ba tiết giảng trong năm đầu tiên. Nên tăng cường theo dõi giờ dạy của các đồng chí có kinh nghiệm giảng dạy để nhằm mục đích tích lũy, đúc rút kinh nghiệm, trau dồi nghiệp vụ sư phạm và chuyên môn giảng dạy;

+ Chi đoàn cán bộ đứng ra tổ chức định kỳ các đợt dự giờ, thăm lớp các đồng chí có kinh nghiệm giảng dạy, và cả những đồng chí thành viên trong chi đoàn trong năm học tới. Mục đích để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lẫn nhau nhằm đưa chất lượng đào tạo của các cán bộ trong chi đoàn nói riêng và của khoa nói chung ngày một đi lên;

+ Tổ chức dự giờ (đăng kí vào buổi sinh hoat đầu tháng)  của các giảng viên chi đoàn cán bộ. Thành phần tham dự: Các giảng viên chi đoàn cán bộ.

Về nghiên cứu khoa học:

+ Tổ chức định kỳ hàng tuần các seminar khoa học của chi đoàn cán bộ, thống nhất là 2 tuần/1 seminar, sẽ được đăng ký lịch và buổi họp định kỳ của chi đoàn đầu tháng.

Thứ hai, nâng cao trình độ tiếng Anh của các cán bộ trong chi đoàn. Hiện nay chi đoàn cán bộ hiện nay có một số đồng chí có trình độ tiếng anh tốt, chi đoàn sẽ cắt cử và phân công để các đồng chí có kế hoạch và chương trình trong thời gian tới để thực hiện tốt mục đích đưa trình độ ngoại ngữ của các cán bộ trong khoa đi lên. Kế hoạch đặt ra là chi đoàn sẽ thành lập các nhóm, tổ chức các seminar tiếng Anh, hình thức là trao đổi thảo luận, lịch và chủ đề sẽ được đăng ký và buổi sinh hoạt đầu tháng của chi đoàn. Chi đoàn cán bộ thống nhất phân công cho đồng chí Đinh Văn Dũng và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phụ trách.

Thứ ba, triển khai công tác cán bộ chủ nhiệm, đẩy manh vai trò cán bộ chủ nhiệm lớp trong năm học tới. Để làm được điều đó, cần phải khắc phục các tồn tại năm trước như: một số đ/c còn đi muộn, tham gian nhưng không thể hiện đúng vai trò của giảng viên chủ nhiệm. Mỗi cán bộ chủ nhiệm phải nắm được, hiểu được các nội dung liên quan đến công tác sinh viên, học tập, rèn luyện để giải đáp thắc mắc cũng như nắm được tâm tư nguyện vọng của các em để đưa ra các hướng giải quyết tốt nhất. Chú trọng các vấn đề thường gặp như thu quỹ, phí, BHYT, đăng ký học,… Khảo sát, nắm bắt tình hình chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trong các lớp từ khóa 54 trở về sau. Tập hợp qua các cán  bộ phụ trách chung. Thông báo tình hình điểm học tập, tỷ lệ yếu kém của sinh viên mỗi lớp, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, thành tích mỗi lớp.