Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 8 /1    
3 9 /1    
4 10 /1   16h: Khai giảng lớp bồi dưỡng QPAN. Tầng 8, nhà điều hành. Tp: Duyên, Hồng, X.Vinh
17h: Sinh hoạt chi đoàn cán bộ
5 11 /1   15h: Duyệt đại hội chi bộ sinh viên, chi bộ cán bộ tại VP Khoa. Tp: Ban CH Đảng bộ, T. Hải
16h - Tầng 2 NĐH: Họp công đoàn trường. Tp: Huy Khánh
6 12 /1 8h - Hội trường A: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Học tập quán triệt NQHNTW. Tp: BCH các Đảng bộ bộ phân, chi bộ, trưởng phó các đơn vị, đảng viên toàn trường.  
7 13 /1    
CN 14 /1