Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 26 /2 9h: Chúc mừng ngày thầy thuốc việt nam  
3 27 /2    
4 28 /2 8h30: Nghiệm thu bộ đề thi của đề tài CDIO.
Tp: Thành viên hội đồng, nhóm đề tài
(th.Long, T. Mỹ, H.Cường, T.Hải, T.Kiên, T.Hà)
 
5 1 /3   14h: Họp bàn về Đề án Tuyển sinh 2018. Tầng 2 NĐH. Thầy Hải
17h: Họp nhóm làm KĐ chương trình.
17h30: Họp CBHD thực tập K54
6 2 /3    
7 3 /3    
CN 4 /3