Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 27 / 2 7h45: Hội ý Ban chủ nhiệm khoa 
8h00: Nghiệm thu chuẩn đầu ra CDIO (đ/c Long, Tiến) phòng họp tầng 2. NĐH
16h45: Họp đảng ủy bộ phận khoa tại VP
15h: Giao ban công tác HSSV (đ/c Thắng) tại phòng họp tầng 6 NĐH
19h: Họp đoàn trường tại HT A
3 28 / 2   14h50: Dự giờ cô Hằng D3,503. T/p: Chi đoàn cán bộ. Tổ cầu đường
4 01 /3 8h00: Đồng chí Xuân Vinh ra mắt vợ
8h30: Họp HĐ khoa. T/p: BCN khoa, TLĐT, đ/c Hải, Hà, Tiến
13h55: Dự giờ Thầy H Cường. B3.103. T/p: chi đoàn cán bộ
5 02 /3 8h00: Hội nghị giao ban cơ quan tháng 3. đ/c Long, Hưng, ...) tại phòng họp nhà ĐH
10h40: Thao giảng cấp khoa. XD đường 1. Cô Hiền.
8h50: Dự giờ cô Vinh
13h30: Hội nghị. T/p: toàn bộ Đảng viên trong Đảng bộ bộ phận tại hội trường A
17h30: Họp tổ bộ môn xây dựng dân dụng và công nghiệp tại VPK
6 03 /3   17h50: Giao ban bí thư LCĐ. T/p: bí thư LCĐ
17h30: Họp tổ cầu đường
7 04 /3 9h00: Họp các chủ nhiệm đề tài NCKH trọng điểm cấp trường tại phòng họp tầng 2 NĐH  
CN 05 /3