Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 02 / 1 NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH
3 03 / 1    
4 04 / 1    
5 05 / 1 8h: Họp giao ban cơ quan tháng 1/2017. T/p: Thầy Long, thầy Hưng, Xuân Vinh, cô Dung  
6 06 / 1   15h00: Kiểm tra tình hình hoạt động tại nhà A0 và A6
15h00 - phòng họp tầng 6 - NĐH: Họp sơ kết Học Kỳ I. tất cả cán bộ tham gia đầy đủ.
7 07 / 1    
CN 08 / 1