Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 13 /3    
3 14 /3 7h30: Thi tiếng Anh cho các cán bộ. Trình độ B2  
4 15 /3 7h50 - B2.205: Dự giờ cô Quỳnh
8h55 - D3.501: Dự giờ thầy Vinh.
17h30: Sinh hoạt chi bộ HS-SV tháng 3
5 16 /3    
6 17 /3   13h55: Dự giờ cô Hảo.
16h40: Dự giờ thầy Quốc
7 18 /3    
CN 19 /3