Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 20 /3   14h00: Duyệt hồ sơ ĐH LCĐ. T/p: BCN Khoa, đoàn trường, LCĐ
17h30 - VPK: Họp tổ Cầu Đường.
17h30 - Hội trường A:
Họp nhóm ngành KT K57. T/p: đ/c Long, Vinh, Thắng
3 21 /3    
4 22 /3 9h45 - D3.503: Dự giờ Thầy Trường. Kính mời thầy cô tham dự 14h00: Xét tốt nghiệp (Ban CNK, đ/c Vinh, Thắng, Dung, Cường CVHT)
5 23 /3 7h55 -  B3.403: Khảo sát giảng dạy cấp khoa cho gv Đặng Huy Khánh. T/p: BCN khoa, trưởng bộ môn, đ/c Hồng trợ lý, toàn thể tổ Cầu Đường
8h50 - D3 501: Khảo sát cấp tổ thầy Mạnh Hùng. T/p: Bộ môn XDDD&CN
19h - Hội trường A: Hội thi SV với việc rèn kỹ năng nghề nghiệp. Năm 2016-2017. T/p: BTC, BGK các đội và thư ký hội thi
Bảng D: Xây dựng - Nông Lâm Ngư - SP Ngữ Văn
6 24 /3    
7 25 /3 7h30: đ/c Hưng, Hà, Tiến, Hải, Vinh, Hồng tham gia lễ và bế mạc đợt khảo sát đánh giá ngoài 13h30: Đại hội đại biểu LCĐ khoa. Nhiệm kỳ 2017-2019. T/p: Đảng ủy, chi ủy CBCB, toàn thể đoàn viên chi đoàn CB
CN 26 /3