TT

Tên đề tài

Lĩnh vực NC

Mục tiêu

Sinh viên thực hiện

Kinh phí

Cán bộ hướng dẫn

1

Giải pháp khai thác trục xanh đô thị - lấy ứng dụng trục xanh Tp. Vinh

Kiến trúc

- Nghiên cứu thực trạng hiện nay của các tuyến đường có định hướng là Trục xanh đô thị

- Tìm hiểu các cơ sở khoa học: cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận, các tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị và các xu hướng phát triển trục đô thị trong và ngoài nước.

- Đề xuất 1 phương án áp dụng cho tuyến đường trục xanh của TP. Vinh (lấy ví dụ tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách)

1. Nguyễn Hữu Lượng – 135D5802080340 – 54K1

2. Đậu Đức Thoại  – 135D5802080317 – 54K2

3. Lê Thành Đạt - 135D5802080243 – 54K1

3.000.000đ

Doãn Thị Thùy Hương

2

Đánh giá độ tin cậy của khung thép tiết diện thay đổi

Kỹ thuật XD

Đánh giá mức độ an toàn của kết cấu khung thép một tầng một nhịp có tiết diện cột và dầm thay đổi khi kết cấu chịu tải trọng tĩnh.

Nguyễn Hữu Hiệp

3.000.000đ

Nguyễn Trọng Hà

3

Một số phương pháp tính động đất trong nhà cao tầng

Kỹ thuật XD

- Giới thiệu một số phương pháp tính động đất hiện nay của các nước trên thế giới (Nga, Mỹ, Nhật…)

- Tìm hiểu cách tính toán động đất vào công trình thực tế.

- Đề xuất 1 phương án áp dụng cho các công trình thực tế tại Việt Nam.

1. Nguyễn Thị Trang – 135D5802080181 – 54K1

2. Phạm Trung Thành – 135D5802080078 – 54K4

3. Trần Văn Thọ - 135D5802080173 – 54K1

4. Nguyễn Văn Thông – 135D5802080131 -54K1

 

3.000.000đ

Nguyễn Hữu Cường

4

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của lực bám dính đến khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép

Kỹ thuật XD

Đánh giá khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép khi lực bám dính bị suy giảm bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

 

1. Trần Trọng Văn -135D58020800172 - 54K3

2. Phạm Văn Trung – 135D5802080188 -54K2

3. Hà Văn Trọng -  135D5802080052 - 54K2

3.000.000đ

Nguyễn Thanh Hưng