Hội nghị là nơi trao đổi các thành tựu mới, các kết quả ứng dụng cơ học; các hướng nghiên cứu và ứng dụng cơ học trong nước và trên thế giới nhằm mục đích phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.

Hội nghị cơ học toàn quốc năm 2017

Tại hội nghị khoa Xây dựng trường Đại học Vinh đã cử đại biểu tham dự và có các bài báo cáo nghiên cứu trong lĩnh vực cơ học và cơ học ứng dụng. Tại hội nghị Ban khoa học đã đánh giá cao các báo cáo của các nhà khoa học thuộc khoa Xây dựng. Cụ thể các báo cáo về các vấn đề sau.

Báo cáo của TS. Trần Ngọc Long – Trưởng khoa Xây dựng về vấn đề “Nghiên cứu thực nghiệm về biến dạng co ngắn dài hạn của cột bê tông cốt thép chịu nén dọc trục”.

Báo cáo của TS. Nguyễn Trong Hà, về vấn đề “Ảnh hưởng của các tham số đầu vào ngẫu nhiên lên độ ổn định của cột thép tiết diện thay đổi”.Báo cáo của NCS. Lê Thanh Hải về vấn đề “Phân tích ứng xử uốn của tấm bằng vật liệu rỗng (Porous Material) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất”.

Đại biểu chụp ảnh với GS.TSKH. Đào Huy Bích


Đại biểu chụp ảnh với Đoàn đại biểu ĐHXD

Cũng tại hội nghị nay Đoàn đại biểu khoa Xây dựng đã thống nhất đề cử TS. Nguyễn Trọng Hà tham gia ban chấp hành hội Cơ học Vật rắn biến dạng Việt Nam và được đại hội biểu quyết thông qua./.

Bài và ảnh: NTH