Thứ bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018
18:29 17/12/2016

Khoa Xây dựng thông báo về việc đăng kí Seminar đối với các hoạt động khoa học và công nghệ

Căn cứ Quy định về quản lý các hoạt động  khoa học và công nghệ của Trường Đại học Vinh, ban hành kèm theo quyết định số 480/QĐ-ĐHV ngày 09 tháng 05 năm 2016 của Hiệu trưởng Nhà trường, hoạt động seminar của cán bộ giảng viên khoa Xây Dựng  chỉ được tính giờ NCKH khi có đăng kí kế hoạch và thực hiện đúng quy định của Nhà trường.

Mỗi buổi Seminar khoa học không ít hơn 240 phút và được tính giờ như sau: 

- Báo cáo Seminar mỗi buổi được tính 35 giờ chuẩn nếu báo cáo bằng tiếng Việt và 55 giờ chuẩn nếu báo cáo bằng tiếng Anh

- Tham dự Seminar mỗi buổi được tính 5 giờ chuẩn đối với tiếng Việt, 8 giờ chuẩn đối với báo cáo bằng tiếng Anh

Nếu thời gian tổ chức seminar ít hơn quy định thì tính giờ quy đổi theo tỉ lệ: 

Giờ được tính = Tổng giờ được tính theo định mức/4 x Số giờ thực hiện

- Hoạt động seminar khoa học phải được đăng ký trước thời gian triển khai ít nhất 1 tuần. Cá nhân đăng ký theo mẫu S1 , lãnh đạo đơn vị tập hợp thông tin và hoàn thành mẫu S2 (Download tại đây)  gửi về phòng KH&HTQT theo địa chỉ: thaitt@vinhuni.edu.vn

- Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm công bố thông tin về hoạt động Seminar lên website nhà trường

- Phòng HCTH, QT&DT chịu trách nhiệm bố trí phòng và trang thiết bị phục vụ hoạt động Seminar.

- Nhà trường khuyến khích các đơn vị tổ chức seminar tại các phòng thuộc nhà A1 hoặc tầng 6 nhà điều hành

Chi tiết xin kiểm tra tại file đính kèm và mẫu đăng ký kèm theo:

cv_1414_vv_seminar.pdf

dang_ky_seminar.doc


Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Xây dựng. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452, máy lẻ: 247, 217 * Fax: (038)3855269.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ts. Trần Ngọc Long - Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.