TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN CƠ SỞ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

---------------------------------------

 

SEMINAR

Lĩnh vực chuyên môn: Kiến trúc quy hoạch

   

Tiêu đề/Title:

 

Gardens by the Bay – Giải pháp kiến trúc bền vững

 

 

Người trình bày/Speaker:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Vinh

 

Nơi công tác: Khoa Xây dựng

  

Thời gian/Time:

 7 – 11h ngày 17/1/2017

  

Địa điểm/Venue:

 Văn phòng khoa Xây dựng

  

Tóm tắt/Abstract:

 (Trình bày tóm tắt không quá 1 trang A4).

 

-          Garden by the Bay là một phần trong chiến lược của chính phủ Singapore để biến Singapore thành "Thành phố vườn của khu vực Đông Nam Á".

-          Giải pháp kiến trúc nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc tăng cường cây xanh và hệ thực vật trong thành phố.

-          Gardens by the Bay được dự định là không gian đô thị ngoài trời đầu tiên của Singapore phục vụ vui chơi giải trí, và một biểu tượng quốc gia.

 

Kính mời những người quan tâm đến dự!

All those interested are welcome to attend!

 

 

Người đăng ký

(họ và tên, điện thoại, email)

Nguyễn Thị Kiều Vinh

Điện thoại: 0983540323      Email: kieuvinhkxd@vinhuni.edu.vn