Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm của người giảng viên, nhằm phục vụ cho việc dạy học cũng như nâng cao kiến thức cho bản thân mình, trường đại học Vinh nói chung, cũng như khoa Xây dựng nói riêng rất chú trọng việc nghiên cứu khoa học của giảng viên trong khoa, các hoạt động seminar khoa học được diễn ra đều đặn trong các tuần, mỗi tuần mỗi chủ để của từng giảng viên, qua các buổi seminar không chỉ là sự tìm tòi nghiên cứu khoa học của người báo cáo, mà bên cạnh đó đóng góp không nhỏ cho việc mở mang kiến thức, cùng nhau trao đổi của đội ngũ cán bộ khoa xây dựng, seminar khoa học là một cuộc hội thảo của khoa mà ở đó các nhà khoa học các cán bộ giảng viên có thể trao đổi về những lichx vực nghiên cứu của mình.

   Ngày 11/4/2019 bộ môn xây dựng dân dụng tổ chức semina khoa học do cô Nguyễn Thanh Tùng báo cáo với chủ đề “3d panel building technology”

   Một số hình ảnh về buổi seminar