TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN: CƠ SỞ XÂY DỰNG

SEMINAR

Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp giảng dạy CDIO

 

 Tiêu đề/Title:

 KINH NGHIỆM HỌC TẬP CDIO TẠI ĐHQG HỒ CHÍ MINH

Người trình bày/Speaker:

 Họ và tên: TS. Nguyễn Trọng Hà

Nơi công tác: Khoa Xây Dựng

  Thời gian/Time:

 Thứ 6 ngày 20/10/2017 

Địa điểm/Venue:

 Văn Phòng Khoa Xây Dựng

Tóm tắt/Abstract:

Báo cáo kinh nghiệm học tập và dạy học theo CDIO tại Đại học quốc gia Hồ Chí Minh của đoàn công tác trường Đại học Vinh. Báo cáo này mục đích tổng kết kinh nghiệm học tập cũng như giảng dạy theo CDIO và định hướng công tác giảng dạy tại khoa Xây dựng – Trường Đại học Vinh   

Kính mời những người quan tâm đến dự!

All those interested are welcome to attend!

  

Người đăng ký

Full name: Nguyen Trong Ha

Phone number: 0942809698

Email: trongha@vinhuni.edu.vn