TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN: XÂY DỰNG DD&CN

SEMINAR

Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp giảng dạy CDIO

  Tiêu đề/Title:

 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC

 Người trình bày/Speaker:

 Họ và tên: TS. Trần Ngọc Long

Nơi công tác: Khoa Xây Dựng

  Thời gian/Time:

Thứ 6 ngày 20/10/2017 

 Địa điểm/Venue:

 Văn Phòng Khoa Xây Dựng

Tóm tắt/Abstract:

Phương pháp dạy học tích cực ( PPDH tích cực ) là một thuật ngữ rút gọn , được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục , dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học , tức là tập kết và o phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập kết vào phát huy tính tích cực của người dạy , tuy nhiên để dạy học theo phương pháp tích cực thì thầy giáo phải nỗ lực nhiều so với dạy theo phương pháp thụ động.

Kính mời những người quan tâm đến dự!

All those interested are welcome to attend!

  

Người đăng ký

Full name: Trần Ngọc Long

Phone number: 0981130098

Email: ngoclongdhv@gmail.com