Hiện nay bộ môn có 10 cán bộ giảng dạy, trong đó có 1 Tiến sĩ, 6 Thạc sĩ, 3 Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, Úc và Liên bang Nga. Đây là nguồn lực quan trọng nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao.
Các giảng viên bộ môn luôn đặt mục tiêu chất lượng, giữ vững thương hiệu, vị thế của Khoa và Nhà trường lên hàng đầu. Với phương châm lấy người học làm trung tâm, nội dung các bài giảng luôn luôn được đổi mới, bổ sung và cập nhật kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới. Các học phần đều được công bố chuẩn đầu ra.
Bộ môn Cầu đường đảm nhận giảng dạy các môn học như sau: Thủy lực, Thủy văn, Địa chất công trình, Cầu bêtông cốt thép, Cầu thép, Mố trụ cầu, Khai thác và kiểm định cầu, Khai thác và thí nghiệm đường, Thí nghiệm công trình giao thông, Thiết kế đường, Xây dựng đường, Tin học ứng dụng...
Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ mới trong xây dựng cầu đường được bộ môn chú trọng. Tính đến nay, Bộ môn đã thực hiện 2 đề tài cấp Bộ, 7 đề tài cấp cơ sở cùng với 40 công bố khoa học đăng trên tạp chí và hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Các thầy cô giáo trong Bộ môn cũng đã xuất bản được 2 giáo trình và tài liệu tham khảo trong nước và quốc tế.
Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được thực hiện rất tốt. Nhiều đề tài nghiên cứu về chuyên ngành cầu đường của sinh viên được đánh giá cao trong các Hội nghị khoa học của khoa, trường Đại học Vinh.
Định hướng phát triển trong những năm tới:
·         Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao.
·         Đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật công trình giao thông.
·         Mở rộng liên kết, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo sau đại học.
·         Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế cũng như chuyển giao công nghệ trong thực tiễn sản xuất.
·         Sử dụng có hiệu quả các máy móc, thiết bị ở các phòng thí nghiệm phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
·         Lập các Dự án để tăng cường năng lực về thiết bị, tạo điều kiện cho Bộ môn nghiên cứu hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Trưởng bộ môn