Ngày 22/11/2016, Hội đồng chế chính sách đối với HSSV của Trường Đại học Vinh đã họp xét các chế độ Học bổng khuyến khích học tập, Miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017. Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm dưới đây, ngành Kỹ thuật Xây dựng và Kỹ thuật công trình giao thông, kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách, nếu có sai sót phản hồi lại cho trợ lý Quản lý sinh viên của khoa Xây dựng chậm nhất là ngày 28/11/2016 để Nhà trường ra Quyết định công nhận

Khoa Xây dựng Miễn giảm học phí HKI, năm học 2016 - 2017 

Khoa Xây dựng - Học bổng KKHT năm học 2016 - 2017 -