File đính kèm: thong_bao_tuyen_sinh_cao_hoc.docx

Khoa Xây dựng - Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ hàng năm, ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp như sau:

I.          Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, mã số 60.58.02.08

II.      Địa điểm: Trường Đại học Vinh, Đại học Đồng Tháp, Đại học SP KT Vĩnh Long

III.  Thời gian đào tạo: 1,5 năm

IV.   Đối tượng và điều kiện dự thi:

1.    Đã tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật (Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Thủy điện, cơ khí, chế tạo máy…); các ngành khối kinh tế; các ngành tuyển sinh đại học khối A.

2.      Có sức khỏe tốt.

3.      Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Trường Đại học Vinh

V.      Các môn dự thi: Thí sinh dự thi 03 môn:

1.      Môn ngoại ngữ:        Tiếng Anh                 Thời gian thi: 90 phút

2.      Môn cơ bản:              Sức bền vật liệu        Thời gian thi: 180 phút

3.      Môn cơ sở:                Cơ học kết cấu                      Thời gian thi: 180 phút

·        Khoa Xây dựng sẽ tổ chức ôn tập cho thí sinh trước kì thi.

VI.   Địa chỉ liên hệ và nộp cơ sở:

1.   Trường Đại học Vinh, số 182 đường Lê Duẩn, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

-  Khoa Xây dựng - Đại học Vinh. SĐT: Trưởng Khoa: TS. Trần Ngọc Long -0989 2020 055, Trợ lý: Thạc sỹ Nguyễn Văn Tuấn - 098.150.1856.

-  Phòng Đào tạo Sau đại học – Đại học Vinh. SĐT: (0238) 3855452, Số máy lẻ:  Văn phòng - 316, Phòng Trưởng phòng – 346

2.   Trường đại học Đồng Tháp: Phòng đào tạo Sau đại học - Đại học Đồng Tháp, Số 783, đường Phạm Hữu Lầu, phường 6, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

3.   Trường ĐHSPKT Vĩnh Long: Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng – Đại học SPKT Vĩnh Long, số 73, đường Nguyễn Huệ, phường 2, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

VII.          Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển:

1.      Nhận hồ sơ bất kỳ thời gian nào.

2.      Thời gian thi: Tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

3.      Học vào thứ 7 và Chủ nhật hang tuần.

Nghệ An, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

 

PGS.TS. NGUYỄN HUY BẰNG