1. Đầu đề: http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/bai-giang-giao-trinh/seo/k55-xay-dung-dau-de-do-an-nen-mong-cong-trinh-83641
  2. Hướng dẫn: http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/bai-giang-giao-trinh/seo/k55-xay-dung-huong-dan-quy-trinh-thuc-hien-do-an-nen-mong-cong-trinh-83642
  3. Danh sách sinh viên: http://khoaxaydung.vinhuni.edu.vn/bai-giang-giao-trinh/seo/k55-xay-dung-danh-sach-sinh-vien-lop-hoc-phan-nen-mong-cong-trinh-83643

 

Download file gốc: danh_sach_do_an.xls

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC PHẦN
Đồ án nền móng(217)_01_DA
Thời gian học : 23/04/2018 - 13/05/2018
CN tiết 12,13 tại Phòng Đồ án 3 Đồ án Khoa XD
TT Họ và tên SV Ngày sinh Điểm CC Điểm GK
(Hướng dẫn)
Điểm
bảo vệ
Nhóm Phương án
tải trọng
Phương án
địa chất
trên nền
tự nhiên
Phương án
địa chất trên nền nhân tạo
Phương án
địa chất
móng cọc
GV hướng dẫn
1 Trương Văn Ái 10/12/1996       1 80 3 7 4 ThS. Lê Thanh Hải
(0912.248948)
2 Đặng Bá An 04/02/1996      
3 Nguyễn Ngọc An 31/12/1996      
4 Trần Việt An 06/08/1995       2 79 2 5 3
5 Đặng Tuấn Anh 18/03/1995      
6 Võ Văn Anh 24/10/1994      
7 Nguyễn Thủ Viết anh 26/03/1995       3 78 3 6 2
8 Hoàng Xuân  ánh 20/12/1993      
9 Lê Đình  ánh 15/12/1995      
10 Nguyễn Hữu  Bảo 11/01/1994       4 77 4 7 1
11 Trần Ngọc Bảo 05/12/1994      
12 Lê Xuân  Bằng 02/10/1994      
13 Nguyễn Doãn Bích 21/08/1995       5 76 2 5 1
14 Nguyễn Đình Bình 26/02/1994      
15 Trần Thanh Bình 14/07/1992      
16 Hoàng Ngọc Bính 10/01/1996       6 75 4 6 2
17 Đậu Đình Bút 15/06/1996      
18 Võ Ngọc Cảnh 16/09/1995      
19 Lê Công Cầu 01/02/1994       7 74 1 5 3
20 Phan Chí Công 05/05/1995      
21 Tưởng Quốc Công 17/01/1995      
22 Trần Nguyên Cường 15/07/1995       8 73 3 7 4 TS. Trần Ngọc Long
(0989.202055)
23 Nguyễn Văn Doạn 02/03/1996      
24 Lê Văn Duẩn 26/07/1991      
25 Nguyễn Văn  Duẩn 20/10/1995       9 72 2 5 1
26 Hoàng Văn Dũng 03/07/1996      
27 Lê Văn Dũng 10/08/1995      
28 Nguyễn Tuấn  Dũng 20/08/1994       10 71 4 6 7
29 Phan Văn Dũng 10/05/1996      
30 Phan Văn Dũng 10/07/1992      
31 Trần Công Đạt 21/03/1996       11 70 1 5 7
32 Văn Đình Đạt 11/06/1995      
33 Lê Công Điều 15/06/1988      
34 Nguyễn Trung Định 14/06/1996       12 69 3 6 1
35 Võ Viết Đông 20/09/1995      
36 Bùi Văn Giang 14/06/1996      
37 Nguyễn Trường Giang 22/10/1996       13 68 2 5 6
38 Nguyễn Đình Hà 19/12/1993      
39 Đặng Bá Hành 02/03/1995      
40 Phan Doãn Hảo 04/12/1996       14 67 1 5 2
41 Nguyễn Bá Hiệp 27/07/1996      
42 Nguyễn Xuân Hoà 23/11/1996      
43 Đàm Xuân Hoàn 26/06/1996       15 66 3 7 4 TS. Nguyễn Trọng Hà
(0942.809698)
44 Đào Xuân Hoàn 06/06/1995      
45 Nguyễn Văn Hoàn 18/07/1995      
46 Nguyễn Trọng Hoàng 17/03/1996       16 65 2 5 3
47 Nguyễn Duy Hùng 06/01/1996      
48 Nguyễn Hữu Hùng 31/08/1995      
49 Nguyễn Văn Hùng 18/04/1996       17 64 4 6 2
50 Trần Kim Hùng 15/02/1995      
51 Trần Lê Hùng 10/12/1996      
52 Từ Đức Hùng 06/06/1996       18 63 1 5 2
53 Nguyễn Thành Huy 07/06/1996      
54 Nguyễn Văn Huy 23/10/1996      
55 Phạm Văn Huy 10/09/1996       19 62 3 6 1
56 Phan Văn Huy 15/07/1996      
57 Nguyễn Văn Huỳnh 12/01/1995      
58 Nguyễn Hữu Ngọc Hưng 09/04/1996       20 61 2 5 3
59 Thái Duy Hưng 27/04/1994      
60 Dương Đức Kế 22/11/1996      
61 Chu Quang Khải 10/02/1996       21 60 3 7 4 ThS. Nguyễn Hữu Cường
(0942.083737)
62 Lê Quang Khánh 15/08/1996      
63 Phạm Quốc Khánh 02/12/1993      
64 Trần Văn Khánh 17/04/1996       22 59 4 5 2
65 Trần Văn Khánh 15/08/1996      
66 Trần Văn Khoa 27/03/1996      
67 Phan Anh  Khôi 10/08/1996       23 58 2 6 5
68 Trần Trọng Kiên 01/10/1996      
69 Phan Văn Kỳ 14/08/1996      
70 Phạm Thế Lanh 17/08/1995       24 57 1 7 6
71 Nguyễn Tất Lâm 27/10/1995      
72 Đặng Duy Lĩnh 14/06/1996      
73 Nguyễn Thanh Long 05/08/1996       25 56 3 5 7
74 Nguyễn Thành Long 10/12/1996      
75 Nguyễn Đình Lợi 06/12/1994      
76 Trương Văn Luật 12/05/1996       26 55 4 6 7
77 Lăng Trọng Lực 29/10/1995      
78 Vũ Xuân Lương 10/02/1996      
79 Lê Chí Lưu 28/03/1996       27 54 2 6 7 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh
(0916.323058)
80 Cao Khắc Mạnh 16/12/1995      
81 Lê Văn Mạnh 10/09/1996      
82 Nguyễn Văn Mạnh 07/03/1996       28 53 4 5 6
83 Phạm Duy  Mạnh 12/08/1994      
84 Trịnh Văn Mạnh 12/06/1996      
85 Nguyễn Công Minh 09/09/1995       29 52 1 6 4
86 Ounheuan  Mountyvong 23/09/1994      
87 Phạm Văn Nam 16/09/1996      
88 Phan Hồng Nam 20/10/1996       30 51 3 5 2
89 Phan Hữu Nghị 21/05/1995      
90 Phạm Văn Ngọc 22/04/1996      
91 Nguyễn Đình Ngụ 15/02/1995       31 50 2 5 3
92 Ngô Sỹ Nguyên 26/01/1995      
93 Nguyễn Văn Nhất 15/09/1996      
94 Phạm Ngọc Ơn 21/12/1996       32 49 3 7 1 ThS. Nguyễn Tiến Hồng
(0987.142999)
95 Nguyễn Cảnh Pháp 10/12/1996      
96 Nguyễn Thế Phiệt 06/10/1995      
97 Võ Hồng Phong 07/04/1994       33 48 2 5 1
98 Nguyễn Công Phúc 19/12/1996      
99 Cao Văn Phương 07/07/1996      
100 Đinh Bảo Quốc 11/10/1995       34 47 3 6 2
101 Lưu Vương  Quốc 14/04/1995      
102 Trần Văn Quyền 07/11/1996      
103 Vương Văn Sao 28/03/1996       35 46 4 5 3
104 Mai Xuân Sinh 03/02/1996      
105 Phạm Hữu Sinh 15/01/1996      
106 Noythavy Souliya 11/04/1996       36 45 2 6 4
107 Nguyễn Hồng  Sơn 01/07/1995      
108 Nguyễn Xuân Sơn 17/02/1996      
109 Trần Ngọc Sơn 29/09/1996       37 44 1 5 6 ThS. Trần Xuân Vinh
(0948.632326)
110 Hoàng Danh  Tài 01/07/1996      
111 Hoàng Trọng Tài 20/04/1996      
112 Ngô Văn Đức Tài 18/08/1996       38 43 3 5 2
113 Nguyễn Đăng Tài 27/05/1996      
114 Nguyễn Quang  Tài 25/10/1996      
115 Nguyễn Văn  Tài 02/02/1995       39 42 4 6 7
116 Nguyễn Đức  Tây 07/07/1995      
117 Phan Đình  Tây 21/06/1996      
118 Đặng Bá Quang  Thái 02/05/1995       40 41 3 7 6
119 Nguyễn Văn Thái 04/07/1996      
120 Phan Trọng Thái 13/11/1995      
121 Ngô Xuân Thanh 19/06/1996       41 40 2 5 6
122 Lưu Đức Thành 09/04/1995      
123 Nguyễn Hàm Thảo 10/10/1996      
124 Nguyễn Trọng Thảo 07/06/1996       42 39 3 6 5 Ths. Nguyễn Văn Tuấn
(0981501856)
125 Lại Thế Thăng 26/09/1996      
126 Ngô Văn Thắng 20/04/1996      
127 Nguyễn Văn Thắng 04/08/1995       43 38 4 6 3
128 Phạm Văn Thắng 06/09/1995      
129 Phan Hữu Thập 09/08/1992      
130 Võ Quý  Thiệp 06/11/1996       44 37 2 5 3
131 Đặng Đình Thịnh 12/06/1996      
132 Nguyễn Đức Thịnh 19/08/1996      
133 Hồ Cảnh   Thống 13/08/1993       45 36 1 6 2
134 Văn Đình Thuận 17/10/1992      
135 Nguyễn Bá Thủy 21/12/1994      
136 Nguyễn Hoàng Thức 15/03/1996       46 35 3 5 1
137 Nguyễn Đình Tiến 23/05/1995      
138 Nguyễn Văn Tiến 01/06/1996      
139 Trần Đình Tình 11/12/1995       47 34 4 5 1 Phan Xuân Thục
(0965294096)
140 Bùi Khánh  Toàn 19/01/1995      
141 Hoàng Văn Toàn 01/10/1995      
142 Nguyễn Văn Tới 30/05/1995       48 33 2 7 3
143 Nguyễn Đình  Tráng 25/11/1995      
144 Giản Đình Trí 28/08/1996      
145 Cao Quang Trung 14/09/1996       49 32 3 6 2
146 Ngô Xuân Trường 29/10/1995      
147 Trần Văn Trường 04/02/1995      
148 Bùi Trọng Tú 25/03/1995       50 31 2 5 4
149 Hoàng Đăng Tú 05/11/1996      
150 Nguyễn Ngọc  31/10/1995      
151 Trần Công Tú 22/03/1996       51 30 4 5 6 ThS. Hồ Viết Chương
(0978.968889)
152 Cao Văn Tuấn 26/06/1995      
153 Đào Văn Tuấn 28/02/1995      
154 Đoàn Anh Tuấn 24/03/1995       52 29 1 6 2
155 Hoàng Trung Tuấn 17/04/1996      
156 Nguyễn Văn Tuấn 06/05/1995      
157 Nguyễn Văn Tuấn 03/08/1996       53 28 3 7 2
158 Phạm Anh Tuấn 16/01/1996      
159 Phan Đình Tuấn 02/04/1996      
160 Trần Võ Tuấn 09/10/1996       54 27 2 5 7
161 Võ Quốc Tuấn 10/10/1996      
162 Vũ Văn  Tuấn 09/08/1995      
163 Nguyễn Thanh  Tùng 30/09/1997       55 26 3 6 7 Nguyễn Mạnh Hùng
(0942.514892)
164 Phùng Văn Tùng 10/12/1995      
165 Vi Thanh  Tùng 27/07/1996      
166 Vi Văn Tuyến 08/09/1996       56 25 4 6 5
167 Lê Sỹ Tư 19/11/1993      
168 Phạm Thế Việt 14/02/1994      
169 Đào Tuấn Vũ 03/09/1991       57 24 2 5 4
170 Trần Quang Vũ 08/12/1996      
171 Phan Hữu Vượng 15/10/1996      
172 Mạc Hoàng Ý 03/04/1993       58 23 4 6 3
173 Oudomsouk Hueangluelin  30/04/1996      
174 Ngô Hiếu 02/06/1993      
175 Nguyễn Minh  Thùy 30/03/1985