Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trần Ngọc Long
Trần Xuân Vinh
Nguyễn Duy Duẩn
Phan Hải Trường
Hồ Viết Chương
Nguyễn Thị Thanh Tùng
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Tuấn Anh
Phan Văn Long
Vũ Xuân Hùng
Nguyễn Đức Xuân
Nguyễn Văn Hóa
Nguyễn Tiến Hồng
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Diệu Thúy
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Văn Quảng
Lê Thanh Hải
Thái Đức Kiên
Nguyễn Văn Tuấn
Phan Xuân Thục