Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Trần Ngọc Long
Lê Thanh Hải
Thái Đức Kiên
Trần Xuân Vinh
Phạm Thái Hoàn
Nguyễn Duy Duẩn
Phan Hải Trường
Hồ Viết Chương
Nguyễn Thị Thanh Tùng
Nguyễn Duy Khánh
Nguyễn Tuấn Anh
Phan Thị Dung
Phan Văn Long
Vũ Xuân Hùng
Nguyễn Đức Xuân
Nguyễn Văn Hóa
Nguyễn Tiến Hồng
Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Mạnh Hùng
NGUYEN Van Quang