Thứ Ngày Sáng  Chiều
2 12 /3 9h: Họp hội đồng kiểm kê tài sản, tại phòng họp tầng 2 19h: Giao lưu mừng xuân và tuổi trẻ, tại sân nhà công nghệ cao
Tp: Đại biểu khách mời, hssv theo điều động
3 13 /3   15h45: Tiết 9. D3,501. Dự giờ đc Vinh, bộ môn CSXD.
Kính mời các thầy cô tham dự
4 14 /3   15h45: Tiết 9. A2 103. Dự giờ đc Thùy, bộ môn XD.
Kính mời các thầy cô tham dự
5 15 /3    
6 16 /3   15h45: Tiết 7. B1 303. Dự giờ đc Tuấn bộ môn XD.
Kính mời các thầy cô tham dự
7 17 /3 7h: Nghiệm thu đề tài KHCN trọng điểm cấp trường 2018
Chủ nhiệm: Phạm Hồng Sơn
Tại: Tầng 8 NĐH
Tp: Các thành viên tham gia thực hiện và những người quan tâm
 
CN 18 /3