Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI
Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng bộ bộ phận khoa xây dựng nhiệm kỳ 2020 -2025
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020

                                                             

Thứ Ngày Sáng Chiều
2 16/3 8h00: Hội ý Ban chủ nhiệm khoa
3 17/3
4 18/3 19h00: Đại hội chi bộ khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2022
5 19/3
6 20/3
7 21/3   

7h30. Đại hội ĐBBP KXD

CN 22/3