TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

(Từ ngày 11/01/2021 đến 17/01/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

11/01/2021

 

 

 

 

 

3

12/01/2021

14h30

Họp bộ môn cầu đường, Seminar học phần Kinh tế Đầu tư và Kinh tế xây dựng 2

Bộ môn

Bộ môn cầu đường và cán bộ quan tâm

VP Khoa xây dựng

4

13/01/2021

 

 

 

 

 

5

14/01/2021

 

 

 

 

 

6

15/01/2021

14h00

Đoàn công tác khoa xây dựng thăm và làm việc với Trường THPT Tân Kỳ 3

Khoa xây dựng

BCN khoa, Công Đoàn, Đoàn thanh niên

 

7

16/01/2021

7h30

Seminar hướng dẫn rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo tiếp cận CDIO

TS Trần Bá Tiến

Ban CDIO; Các giảng viên chịu trách nhiệm chủ trì việc rà soát, điều chỉnh CTĐT của các ngành.

Phòng họp tầng 8 - NĐH

Chủ nhật

17/01/2021