TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 20

(Từ ngày 18/01/2021 đến 24/01/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

18/01/2021

8h15

Họp hội đồng khoa

Thầy Long

Hội đồng khoa

Vp Khoa

3

19/01/2021

13h30

Họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy

Thầy Long

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

4

20/01/2021

 

 

 

 

 

5

21/01/2021

7h30

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy

Thầy Long

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

6

22/01/2021

 

 

 

 

 

7

23/01/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

24/01/2021