TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

(Từ ngày 25/01/2021 đến 31/01/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

25/01/2021

8h15

Hội ý Ban CN khoa

BCN Khoa

BCN Khoa

Vp Khoa

3

26/01/2021

 

 

 

 

 

4

27/01/2021

 

 

 

 

 

5

28/01/2021

 

 

 

 

 

6

29/01/2021

14h

Seminar nhóm nghiên cứu

    

Cán bộ quan tâm

Phòng B1 101

7

30/01/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

31/01/2021