TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 24

(Từ ngày 15/02/2021 đến 21/02/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

15/02/2021

 

 

 

 

 

3

16/02/2021

 

 

 

 

 

4

17/02/2021

 

 

 

 

 

5

18/02/2021

14h00

Họp bộ môn cầu đường (Zoom)

 

Bộ môn cầu đường

Trực tuyến

6

19/02/2021

 

 

 

 

 

7

20/02/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

21/02/2021

 

 

 

 

 

 

Thực hiện giảng dạy online theo thông báo của nhà trường