TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 25

(Từ ngày 22/02/2021 đến 28/02/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

22/02/2021

8h00

Họp hội đồng Khoa

T Long

Hội đồng khoa

VP khoa

14h30

Giao đồ án tốt nghiệp khóa 57

Khoa Xây dựng

Giảng viên HD

Phòng B1 101

3

23/02/2021

 

 

 

 

 

4

24/02/2021

14h00

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đ/c Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy

Theo thông tri triệu tập

Hội trường A

5

25/02/2021

 

 

 

 

 

6

26/02/2021

 

 

 

 

 

7

27/02/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

28/02/2021

 

 

 

 

 

 

Thực hiện giảng dạy online theo thông báo của nhà trường, ID và Password của phần mềm Zoom được phân theo phòng học