TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26

(Từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

01/03/2021

8h00

Hội ý BCN khoa

T Long

Hội đồng khoa

VP trưởng khoa

9h00

Họpvề xây dựng Chương trình tiên tiến và tổ chức Hội nghị lấy ý kiếnvề Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạotrình độ Đại học và Sau đại học.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập

 

3

02/03/2021

15h00

Họp triển khai kế hoạch Tư vấn, quảng bá tuyển sinh năm 2021

 

BCN khoa

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

4

03/03/2021

9h30

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Vinh với Công ty CP tư vấn QLDA xây dựng Miền Trung

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Cán bộ và sinh viên khoa Xây dựng

Tầng 8 nhà điều hành

5

04/03/2021

8h00

Họp Trưởng các đơn vị

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

Thầy Long

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

6

05/03/2021

 

 

 

 

 

7

06/03/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

07/03/2021

 

 

 

 

 

 

Thực hiện giảng dạy bình thường theo thông báo của nhà trường