Thời gian   Nội dung Chủ trì
Thứ 2 ngày 19/11/2018
13h40   kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 Trường đại học Vinh
Thứ 3 ngày 20/11/2018
Thứ 4 ngày 21/11/2018
17h15   tổ công tác ĐVBP kXD làm việc với BM cơ sở lấy phiếu tín nhiệm trưởng bộ môn Khoa xây dựng
Thứ 5 ngày 22/11/2018
Thứ 6 ngày 23/11/2018
8h50   Dự giờ thầy Vũ Xuân Hùng Thầy Vũ Xuân Hùng
14h50   Thao giảng cấp trường môn tổ chức thi công Nguyễn Thị Thanh Tùng