Thời gian: 13h30 THỨ 7 ngày 07/10/2017
Địa điểm: Hội trường A
Thành phần: bắt buộc toàn thể sinh viên K55 hai ngành Xây dựng và Giao thông. Riêng K55 Giao thông học thỉnh giảng cầu thép sẽ được chuyển lịch học buổi chiều thứ 7 sáng buổi khác để tham gia chương trình