Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 do TS. Trần Ngọc Long, Trưởng Khoa làm chủ tịch hội đồng và được chia làm 02 tiểu ban chấm đồ án: Tiểu ban 1: Kỹ thuật xây dựng do ThS. Lê Thanh Hải làm trưởng tiểu ban chấm. Tiểu ban 2: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông TS. Phan Văn Tiến làm trưởng tiểu ban chấm. Sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm hội đồng chấm đồ án đã đánh giá 40 sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp và đề nghị nhà trường cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư khi đầy đủ các điều kiện quy định đào tạo.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đồ án    

Ảnh 1. Quang cảnh buổi lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Ảnh 2. Sinh viên đang thuyết trình đồ án tốt nghiệp

Ảnh 3. Hội đồng kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Bài và ảnh: NTH