Ngày 03/06/2021 Khoa xây dựng đã tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (khóa 57) cho 116 sinh viên. Trong đó 86 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng và 30 sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 do TS. Trần Ngọc Long, Trưởng Khoa làm chủ tịch hội đồng và được chia làm 08 tiểu ban chấm đồ án các Tiểu ban 1 đến tiểu ban 7 là hội đồng chấm đồ án của ngành Kỹ thuật xây dựng. Tiểu ban 8 là hội đồng chấm đồ án cho sinh viên Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm hội đồng chấm đồ án đã đánh giá 116 sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp và đề nghị nhà trường cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư khi đầy đủ các điều kiện quy định đào tạo. Do năm nay thời gian bảo vệ đồ án cũng là thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, các hội đồng và sinh viên làm việc online qua Zoom metting.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đồ án

Ảnh 1. Sinh viên trình bày đồ án qua Zoom

Ảnh 2. Hội đồng bảo vệ với sinh viên chụp ảnh lưu niệm qua Zoom

Bài và Ảnh: NTH