Ngày 22/2/2021 khoa xây dựng đã tổ chức lễ giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên hệ chính quy năm học 2020-2021. Buổi lễ giao đồ án năm nay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vì vậy khoa chỉ tổ chức giao đồ án trực tuyến dưới sự tham gia của cán bộ hướng dẫn.

Chủ trì buổi lễ giao đồ án ThS. Lê Thanh Hải – Phó trưởng khoa Xây dựng đã nêu lên một số khó khăn trong việc giao đồ án trực tuyến trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, yêu cầu tất cả cán bộ hướng dẫn và các sinh viên đang thực hiện đồ án đợt này phải nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo được khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện đồ án.

Trong đợt 1 năm nay có tổng cộng 120 sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp kỹ sư với sự tham gia hướng dẫn của 19 cán bộ hướng dẫn. Thời gian thực hiện đồ án bắt đầu từ ngày 22/2/2021 đến ngày 23/5/2021. Nội dung và tiến độ cụ thể như sau:

1. Thời gian giao Đồ án tốt nghiệp: 7h00 sáng thứ 2, 22/02/2021;

2. Thời gian làm Đồ án tốt nghiệp: bắt đầu từ 22/02/2021 đến hết ngày 23/05/2021 , trong đó:

+ Phần Kiến trúc và kết cấu: từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày  11/04/2021

                Ÿ Thông qua lần 1: ngày 01/03/2021;

                Ÿ Thông qua lần 2: ngày 15/03/2021;

                Ÿ Thông qua lần 3: ngày 29/03/2021;

                Ÿ Thông qua lần 4: ngày 10/04/2021;

+ Phần Thi công: 45 ngày – từ ngày 12/04/2021 đến hết ngày 23/05/2021

                Ÿ Thông qua lần 1: ngày 13/04/2021;

                Ÿ Thông qua lần 2: ngày 26/04/2021;

                Ÿ Thông qua lần 3: ngày 10/05/2021;

                Ÿ Thông qua lần 4: ngày 22/05/2021;

3. Thời gian hoàn thiện: từ ngày 24/05/2021 đến ngày 25/05/2021;

4. Thời gian nộp Đồ án: từ 16h00 – 17h00 ngày 26/05/2021 (Đồ án gồm thuyết minh và bản vẽ phải trình bày theo đúng quy định);

5. Thời gian chấm phản biện: ngày 27/05/2021.

6. Kế hoạch bảo vệ: ngày 28/05/2021.

Một số hình ảnh trong buổi lễ giao đồ án:

Ảnh 1. Cán bộ hướng dẫn nhận nhiệm vụ hướng dẫn

Ảnh 2. Cán bộ hướng dẫn thảo luận nội dung hướng dẫn

Ảnh 3. Cán bộ hướng dẫn kết nối trực tuyến với sinh viên

Bài và ảnh: NTH