Ngày 01/11/2020 khoa xây dựng tổ chức buổi Seminr góp ý đề cương luận văn thạc sỹ khóa 27 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng. TS. Trần Ngọc Long – Trưởng khoa xây dựng, Trưởng chuyên ngành đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật xây dựng chủ trì buổi góp ý, cùng toàn thể giảng viên tham gia đào tạo sau đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng.

Tại buổi góp ý đề cương luận văn, TS. Trần Ngọc Long – Trưởng khoa Xây dựng, Trưởng chuyên ngành đào tạo Sau đại học ngành Kỹ thuật xây dựng đã nêu lên sự cần thiết của việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ và yêu cầu các học viên, cán bộ hướng dẫn tiếp thu, chọn lọc những ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để chỉnh sửa nội dung đề cương luận văn trước khi trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt danh mục đề tại luận văn.

Một số hình ảnh tại buổi góp ý cương luận văn thạc sĩ khóa 27

Ảnh 1: Các giảng viên tham gia góp ý

Ảnh 2: Trao đổi nội dung đề cương

Ảnh 3: Toàn cảnh buổi góp ý

Bài và ảnh: NTH