BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đơn vị: Khoa Xây dựng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Nghệ An, ngày  30    tháng 5 năm 2016

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 

TT

Họ và tên cán bộ,

viên chức

Chức vụ

Điện thoại, email liên hệ

Các lĩnh vực công việc được giao phụ trách

Các công việc phải xử lý hàng ngày, tháng, năm

Khu vực, phạm vi được giao quản lý, phụ trách

Người phối hợp xử lý hoặc xử lý khi vắng mặt có lý do

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Trần Ngọc Long

Phó trưởng khoa phụ trách

SĐT: 0989202055

Email: ngoclongdhv@gmail.com

- Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Khoa. Phụ trách công tác chính trị tư tưởng toàn khoa; tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch,tài chính; thi đua, khen thưởng; chương trình đào tạo ( CQ & TC*); phụ trách sau đại học; công tác đối ngoại.

 

Khoa xây dựng

Nguyễn Thanh Hưng

2

Nguyễn Thanh Hưng

Phó trưởng khoa

0912480947

hungnguyen73xd@yahoo.com

- Nhiệm vụ phát ngôn của Khoa. Phụ trách các lĩnh vực công việc sau: chính trị tư tưởng cho cán bộ; nề nếp cán bộ; quản lý tổ chức dạy học( CQ & TC); bài giảng, giáo trình(CQ & TC); quản lý sinh viên; thực hành thí nghiệm, cơ sở vật chất; Nghiên cứu khoa học; Công đoàn và Đoàn thanh niên; đảm bảo chất lượng, khảo thí và thanh tra( CQ & TC);

 

Khoa xây dựng

Trần Ngọc Long

3

Trần Xuân Vinh

Giảng viên, Trợ lý đào tạo CQ

SĐT: 0948632326

vinhxd1989@gmail.com

Phụ trách trợ lí đào tạo chính quy

 

Khoa xây dựng

Nguyễn Tiến Hồng

4

Vũ Xuân Hùng

Chủ tịch CĐ BP

0912450269

vxhlkc@gmail.com

Phụ trách chỉ đạo công tác công đoàn bộ phận

 

Khoa xây dựng

Nguyễn Hữu Cường

5

Phan Văn Long

Bí Thư liên Chi đoàn

0976069288

phanlongxd@gmail.com

Phụ trách chỉ đạo công tác đoàn thanh niên toàn khoa

 

Khoa xây dựng

Nguyễn Duy Khánh

6

Nguyễn Tiến Hồng

Giảng viên, Trợ lý đào tạo TC

SĐT: 0987142999

tienhong.dhv@gmail.com

Phụ trách trợ lí đào tạo tại chức

 

Khoa xây dựng

Trần Xuân Vinh

I

TỔ ĐƯỜNG BỘ VÀ CÔNG TRÌNH HẦM

1

Nguyễn Cẩn Ngôn

Trưởng Bộ môn Đường bộ và CT ngầm

0942714848

ngon_nguyencan@yahoo.com

Phụ trách quản lý chuyên môn vê Đường bộ và CT ngầm:

 

 

Nguyễn Trọng Hà

Thiết kế đường 1

Võ Trọng Cường

Cơ học cơ sở

Nguyễn Trọng Kiên

Xây dựng đường I,II

Võ Trọng Cường

2

Nguyễn Thanh Hưng

 

0912480947

hungnguyen73xd@yahoo.com

Kết cấu nhà BTCT

Kết cấu gạch đá

 

 

Nguyễn Hưu cường

3

Nguyễn Trọng Hà

Giảng viên,

0942809698

tronghadhv@gmail.com

Quản lý chuyên môn vê Đường bộ và CT ngầm

Phụ trách giảng dạy:

 

 

Nguyễn Cẩn Ngôn

Cơ kết cấu I, II

Phan Văn Tiến

Kết cấu thép I, II

Hồ Viết Chương

4

Nguyễn Đình Anh

Giảng viên

0915593377

Sức bền vật liệu I,

 

 

Nguyễn Hữu Cường

Thực hành cơ học đất,

Võ Trọng Cường

5

Võ Trọng Cường

Giảng viên

0918846526

Cố vấn học tập khoa

 

 

Nguyễn Trọng Kiên

Thiết kế đường I,II

Nguyễn Cẩn Ngôn

Tin học ứng dụng đường

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cơ đất

Lê Thanh Hải

6

Phạm Thị Hiền Lương

Giảng viên

0982983909

Cơ học kết cấu 2

 

 

Phan Văn Tiến

Sức bền vật liệu 2

Trần Xuân Vinh

Mố trụ cầu

Phan Đình Quốc

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

0906283119

Quản lý dự án,

 

 

Nguyễn Thị Diệu Thùy

8

Trần Cao Thắng

Giảng viên

0977143534

Quản lý HSSV

 

 

 

9

Phan Thị Dung

Giảng viên

0943303789

Công tác văn phòng khoa

 

 

 

10

Nguyễn Văn Quang

Giảng viên

0934493765

Cơ học đất

 

 

Hồ Viết Chương

Thực hành Cơ học đất

Võ Trọng Cường

Kết cấu móng đặc biệt

Lê Thanh Hải

11

Phan Huy Thiện

Giảng viên

0903208188

Cơ học cơ sở

 

 

Nguyễn Trọng Kiên

Máy xây dựng

Nguyễn Thị Diệu Thùy

12

Nguyễn Duy Duẩn

Giảng viên

0915108398

Kinh tế xây dưng

 

 

Phan Hải Trường

II

TỔ CƠ SỞ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1

Phan Văn Tiến

Trưởng BM Cơ sở và Vật liệu xây dựng

0917012255

vantien.phan1010@gmail.com

Phụ trách quản lý chuyên môn vê Cơ sở và Vật liệu xây dựng,

 

Tổ Cơ sở và VLXD

Phạm Hồng Sơn

Cơ kết cấu 1&2

Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Trọng Hà

Thiết kế cầu BTCT

Phan Đình Quốc

2

Phạm Hồng Sơn

Giảng viên

0983567298

phamhongson1977@gmail.com

Phụ trách quản lý chuyên môn vê Cơ sở và Vật liệu xây dựng, giảng dạy các học phần Kiến trúc,

 

Tổ Cơ sở và VLXD

Phan Văn Tiến

Vẽ kỹ thuật

Doãn Thị Thùy Hương

Kiến trúc

Nguyễn Thị Kiều Vinh

3

Nguyễn Hữu Cường

GV, Phó CT công đoàn bộ phận

0915689466

huucuong312@gmail.com

Quản lí công tác công đoàn bộ phận, giảng dạy học phần &2

 

 

Vũ Xuân Hùng

Sức bền vật liệu 1

Phan Đình Quốc

Sức bền vật liệu 2

Trần Xuân Vinh

Ứng dụng tin học trong thiết kế

Nguyễn Duy Khánh

Kết cấu nhà BTCT

Nguyễn Thanh Hưng

4

Nguyễn Trọng Kiên

Giảng viên

0982761498

nguyentrongkien82@gmail.com

Cố vấn học tập khoa

 

 

Phan Đình Quốc

Cơ học cơ sở

Nguyễn Cẩn Ngôn

Ứng dụng tin học trong thiết kế.

Nguyễn Duy Khánh

5

Nguyễn Thị Kiều Vinh

Giảng viên

0983540323

kieuvinhkxd@vinhuni.edu.vn

Kiến trúc

 

 

Phạm Hồng Sơn

Hình học họa hình

Cao Thị Hảo

6

Cao Thị Hảo

Giảng viên

0971191187

Haoxd13@gmail.com

Hình học họa hình

 

 

Nguyễn Thị Kiều Vinh

7

Doãn Thị Hương

Giảng viên

0981130398

doanhuongdhv@gmail.com

Vẽ kỹ thuật

 

 

Nguyễn Thị Duyên

8

Nguyễn Thị Duyên

Giảng viên

0988680346

nguyenduyen038@gmail.com

Hình họa

 

 

Nguyễn Thị Kiều Vinh

Vẽ kỹ thuật

Phạm Hồng Sơn

Cấp thoát nước

Nguyễn Hữu Cường

Thủy văn

Nguyễn Thị Thu Hằng

9

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

0978060608

Hang2391984@gmail.com

Thủy văn

 

 

Nguyễn Thị Duyên

10

Phạm Ngọc Minh

Giảng viên

0904792939

minhrow@gmail.com

Cơ kết cấu 1

 

 

Nguyễn Trọng Hà

11

Trần Viết Linh

Giảng viên

0972405997

vietlinh.dhv@gmail.com

Kết cấu gạch đá

 

 

Nguyễn Thanh Hưng

Kết cấu BTCT 1

Trần Xuân Vinh

Ứng dụng tin học trong thiết kế

Nguyễn Trọng Kiên

III

TỔ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1

Phạm Thái Hoàn

Trưởng BM Kết cấu công trình

SĐT: 0932264868

Email: pth.thebasic@gmail.com.

Phụ trách bộ môn kết cấu công trình. Quản lý chuyên môn, kế hoạch, chương trình giảng dạy.

.

 

Lê Thanh Hải

Giảng dạy môn bê tông cốt thép 1

Trần Xuân Vinh

2

Lê Thanh Hải

P.Trưởng BM Kết cấu công trình

SĐT: 0912248948

Email: haidhvinh@gmail.com

Quản lý chuyên môn về Kết cấu công trình. Quản lý chuyên môn, kế hoạch, chương trình giảng dạy.

 

 

Phạm Thái Hoàn

Nền móng công trình

Nguyễn Văn Quang

Cơ Học Đất

Võ Trọng Cường

3

Trần Ngọc Long

Phó trưởng khoa phụ trách

SĐT: 0989202055

Email: ngoclongdhv@gmail.com

Giảng dạy môn kết cấu bê tông cốt thép 1

 

 

Trần Xuân Vinh

4

Trần Xuân Vinh

Giảng viên, Trợ lý đào tạo CQ

SĐT: 0948632326

vinhxd1989@gmail.com

Phụ trách trợ lí đào tạo chính quy

 

 

Nguyễn Tiến Hồng

Kết cấu bê tông cốt thép 1

Trần Ngọc Long

Sức bền vật liệu 2

Phạm Thị Hiền Lương

5

Hồ Viết Chương

Giảng viên

SĐT: 0917110208

Giảng dạy môn KC thép 1

 

 

Nguyễn Tiến Hồng

Giảng dạy môn KC thép 2

Nguyễn Thị Quỳnh

6

Nguyễn Tiến Hồng

Giảng viên,

SĐT: 0987142999

tienhong.dhv@gmail.com

TLĐT tại chức

 

 

Trần Xuân Vinh

Giảng dạy môn kết cấu  thép 1

Hồ Viết Chương

7

Nguyễn Thị Quỳnh

Giảng viên

SĐT: 0988015087

Giảng dạy môn KC thép 2

 

 

Hồ Viết Chương

Giảng dạy môn Cơ kết cấu

Phan Văn Tiến

8

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

SĐT: 0942514892

Giảng dạy môn thí nghiệm công trình

 

 

Trần Xuân Vinh

9

Phan Đình Quốc

Giảng viên

SĐT: 0977236777

D2nucevn@gmail.com

Cố vấn học tập khoa

 

 

Nguyễn Trọng Kiên

Thiết kế cầu bê tông cốt thép

Phan Văn Tiến

Sức bền vật liệu 1

Nguyễn Hữu Cường

10

Phan Văn Phúc

Giảng viên

SĐT: 0982816169

Giảng dạy môn kết cấu thép 1

 

 

Nguyễn Tiến Hồng

11

Nguyễn Văn Tuấn

Giảng viên

SĐT: 0983872211

Giảng dạy môn kết cấu bê tông cốt thép 1

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

IV

TỔ THI CÔNG

1

Thái Đức Kiên

Trưởng BM Công nghệ và tổ chức XD

0982761498

 

Quản lý chuyên môn về Công nghệ và tổ chức XD

- Lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi tình hình hoạt động của bộ môn, kết nối thông tin giữa cán bộ bộ môn với khoa, nhà trường

 

 

Nguyễn Trung Hòa

2

Nguyễn Trung Hòa

P.Trưởng BM Công nghệ và tổ chức XD

0912775999

trunghoacn@yahoo.com

Quản lý chuyên môn về Công nghệ và tổ chức XD

- Lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi tình hình hoạt động của bộ môn, kết nối thông tin giữa cán bộ bộ môn với khoa, nhà trường

 

 

Thái Đức Kiên

Vũ Xuân Hùng

- Kỹ thuật thi công 1

Vũ Xuân Hùng

- Tổ chức thi công,

Nguyễn Đức Xuân

-Tổ chức thi công nâng cao

Nguyễn Duy Khánh

3

Nguyễn Đức Xuân

Giảng viên

0978486186

Trưởng thanh tra khoa xây dựng. Phụ trách và chịu trách nhiệm về thanh tra của khoa theo quy định của khoa và nhà trường.

 

 

 

- Kỹ thuật thi công 2.

Nguyễn Duy Khánh

- An toàn lao động.

 

- Thi công đặc biệt.

Nguyễn Tuấn Anh

4

Nguyễn Duy Khánh

Giảng viên

0988556223

- Bí thư chi bộ sinh viên

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về các công việc của chi bộ sinh viên

 

 

Phan Văn Long

- Tổ chức thi công 1

Nguyễn Trung Hòa

- Kỹ thuật thi công 2

Nguyễn Đức Xuân

- Tổ chức thi công nâng cao

Nguyễn Trung Hòa

5

Phan Hải Trường

Giảng viên

01298525888

- Kinh tế xây dựng.

 

 

 

- Quản lý dự án

Nguyễn Thị Diệu Thùy

6

Phan Văn Long

Bí Thư liên Chi đoàn

0976069288

phanlongxd@gmail.com

Địa chất công trình

 

 

Vũ Xuân Hùng

Kỹ thuật thi công 2

Vũ Xuân Hùng

7

Vũ Xuân Hùng

Chủ tịch CĐ BP

0912450269

vxhlkc@gmail.com

Địa chất công trình

 

 

Phan Văn Long

Kỹ thuật thi công 2

Phan Văn Long

8

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Giảng viên

0982102584

- Kỹ thuật thi công 1.

 

 

Nguyễn Duy Khanh

- Tổ chức thi công.

Nguyễn Trung Hòa

- Tổ chức thi công nâng cao

Nguyễn Duy Khánh

9

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

0915111298

- Kỹ thuật thi công 1.

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tùng

- Thi công đặc biệt.

Nguyễn Đức Xuân

10

Nguyễn Thị Diệu Thùy

Giảng viên

0917432889

- Máy xây dựng.

 

 

Đinh Văn Dũng

- Kinh tế xây dựng.

Phan HảI Trường

- Quản lý dự án

 

11

Đặng Huy Khánh

Giảng viên

 

- Thi công cầu

 

 

Phan Đình Quốc

- Thi công đường

Võ Trọng Cường

12

Đinh Văn Dũng

Giảng viên

01674658398

- Trắc địa công trinh.

 

 

Phan Văn Long

- Máy xây dựng

Nguyễn Thị Diệu Thùy

13

Nguyễn Văn Hóa

Giảng viên

0915226499

- Kỹ thuật thi công 1.

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

- Thi công đặc biệt.

Nguyễn Đức Xuân

- Trắc địa công trình.

Nguyễn Văn Hóa

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

TRƯỞNG ĐƠN VỊ