LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 01 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 04/09/2023 đến 09/09/2023)

Chào mừng năm học mới 2023-2024

Chúc mừng khoa Xây dựng hoàn thành 100% các chương trình dào tạo đã được kiểm định chất lượng

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

04/09/2023

 

 

 

 

 

3

05/09/2023

 

Chào mừng năm học mới 2023-2024

 

 

 

4

06/09/2023

 

 

 

 

 

5

07/09/2023

16h00

Họp cán bộ toàn khoa

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Cán bộ toàn khoa

VP Khoa

6

08/09/2023

 

 

 

 

 

7

09/09/2023

 

 

 

 

 

CN

09/09/2023

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các bộ môn ổn định tổ chức, kiểm tra giảng dạy đúng kế hoạch