LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 11/09/2023 đến 17/09/2023)

Chào mừng năm học mới 2023-2024

Chúc mừng khoa Xây dựng hoàn thành 100% các chương trình dào tạo đã được kiểm định chất lượng

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

11/09/2023

8h00

Họp hội đồng khoa

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Hội đồng

VP khoa

3

12/09/2023

 

 

 

 

 

4

13/09/2023

 

 

 

 

 

5

14/09/2023

 

 

 

 

 

6

15/09/2023

7h00

Sinh viên khóa 64 nhập học

Nhà Trường

Cán bộ liên quan

 

7

16/09/2023

 

 

 

 

 

CN

17/09/2023

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các bộ môn ổn định tổ chức, kiểm tra giảng dạy đúng kế hoạch