TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 08 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Hoàn thành bài giảng Elearning để chuẩn bị giảng dạy

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

25/10/2021

8h00

Họp hội đồng khoa

T. Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

3

26/10/2021

 

 

 

 

 

4

27/10/2021

 

 

 

 

 

5

28/10/2021

 

 

 

 

 

6

29/10/2021

 

 

 

 

 

7

30/10/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

31/10/2021

 

 

 

 

 

 

Chung tay cùng phòng chống dịch bệnh Covid-19!!