TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 09 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

01/11/2021

8h00

Họp hội đồng khoa

T. Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

3

02/11/2021

 

 

 

 

 

4

03/11/2021

8h00

Họp kiểm tra xây dựng kế hoạch năm học

T. Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

5

04/11/2021

 

 

 

 

 

6

05/11/2021

15h00

Họp bộ môn cầu đường

Trưởng BM

Bộ môn

VP khoa

7

06/11/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

07/11/2021

 

 

 

 

 

 

Chung tay cùng phòng chống dịch bệnh Covid-19!!