TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 10 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021)

Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Xây dựng

Chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

08/11/2021

8h30

Họp hội đồng khoa kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022

T. Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

3

09/11/2021

13h30

Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022

T. Long

Toàn thể cán bộ khoa xây dựng

Tầng 8 nhà điều hành

4

10/11/2021

 

 

 

 

 

5

11/11/2021

 

 

 

 

 

6

12/11/2021

 

 

 

 

 

7

13/11/2021

 

 

 

 

 

Chủ nhật

14/11/2021

 

 

 

 

 

 

Chung tay cùng phòng chống dịch bệnh Covid-19!!