TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA XÂY DỰNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 12 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021)

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

22/11/2021

8h00

Hội ý BCN Khoa

T. Long

BCN Khoa

 

3

23/11/2021

 

 

 

 

 

4

24/11/2021

 

 

 

 

 

5

25/11/2021

 

 

 

 

 

6

26/11/2021

16h00

Họp bộ môn cầu đường

Trưởng BM

Bộ môn cầu đường

VP Khoa

7

27/11/2021

 

Chuyên đềHội thảo khoa học quốc tế:Đánh giá môn học theo mô hình CDIO

Nhà Trường

Cán bộ giảng viên

Tầng 8 Nhà điều hành.

Link zoom: 3778886868; Pass: 12345678

Chủ nhật

28/11/2021

 

 

 

 

 

 

Chung tay cùng phòng chống dịch bệnh Covid-19!!