LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 15 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 11/12/2023 đến 17/12/2023)

Chúc mừng khoa Xây dựng hoàn thành 100% các chương trình dào tạo đã được kiểm định chất lượng

Khoa Xây dựng đã được nhà trường mở mã ngành Kiến trúc tuyển sinh vào năm 2024

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

11/12/2023

8h00

Họp góp ý quy chế nhà trường

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Hội đồng

VP khoa

3

12/12/2023

 

 

 

 

 

4

13/12/2023

14h00

Họp bộ môn cầu đường góp ý quy chế nhà trường

Trưởng bộ môn

Bộ môn

VP Khoa

14h30

Họp bộ môn Xây dựng góp ý quy chế nhà trường

Trưởng bộ môn

Bộ môn

B1.101

5

14/12/2023

 

 

 

 

 

6

15/12/2023

 

 

 

 

 

7

16/12/2023

 

 

 

 

 

CN

17/12/2023