LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 25 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

20/02/2023

8h00

Họp hội đồng khoa

PGS.TS Trần Ngọc Long

Hội đồng khoa

VP Khoa

3

21/02/2023

 

 

 

 

 

4

22/02/2023

14h00

Họp kiểm định đánh giá chương trình KTXDCTGT và Kinh tế xây dựng

Bộ môn cầu đường

Nhóm kiểm định

 

5

23/02/2023

 

 

 

 

 

6

24/02/2023

 

 

 

 

 

7

25/02/2023

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/02/2023