LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 25 NĂM HỌC 2023-2024

(Từ ngày 19/02/2024 đến 25/02/2024)

Chúc mừng khoa Xây dựng hoàn thành 100% các chương trình dào tạo đã được kiểm định chất lượng

Khoa Xây dựng tuyển sinh mã ngành Kiến trúc vào năm 2024

Thứ

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

2

19/02/2024

8h00

Họp hội đồng khoa

PGS.TS. Trần Ngọc Long

Hội đồng

VP khoa

3

20/02/2024

8h30

Lễ giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp kỹ sư năm 2024

PGS.TS. Trần Ngọc Long

GVHD, SV, Các doanh nghiệp

A4

4

21/02/2024

 

 

 

 

 

5

22/02/2024

 

 

 

 

 

6

23/02/2024

 

 

 

 

 

7

24/02/2024

 

 

 

 

 

CN

25/02/2024